ساختمان نمایشگاهی اداری نمایندگی سایپا

از ایده تا اجرا:
در این پروژه در ابتدای طرح سعی بر این داشتیم از آنجا که با یک نام آشنای صنعت خودروسازی کشور (سایپا) روبرو بودیم، علی رغم کوچک بودن زمین، ضوابط محدود کننده شهرسازی، هندسه زمین(پخ بزرگ حاشیه) و مساحت کم زیربنا برخوردی متفاوت و عمیق تر نسبت به طرح آن داشته باشیم تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای کارفرما به قلمروهای بالاتر معماری نیز پانهیم. علاوه بر این،این پروژه در کنج مفصل ارتباطی یک راسته تجاری فعال و بافت مسکونی پیرامو ن خود بود که سعی داشتیم الگویی مناسب برای این مورد طرح نمائیم.
از موضوع پروژه و صنعت خودروسازی دو محور که یکی تکنولوژی در صنعت و دیگری سرعت و حرکت می باشد را مد نظر قرار داده و تلاش نمودیم معماری ما نیز نمودی از این دو مفهوم را در خود در برگیرد و تا پایان جزئیات از جمله پلکان ورودی و… نسبت به ایده های محوری و کانسپت طرح وفادار باشیم.
صفحات و احجام خالص روی هم لغزیده و پر انرژی و پویا، سطوح شیشه ای، سازه نمایان شیشه ها، کنسول های نسبتاً بزرگ، رنگ سفید و مشکی و ترکیب آن با قرمز صنعتی و محرک،بخشی از نمودها و ابزارهای ما در رسیدن به طرح بوده است.
قراردادن پروژه ای با نمود تجاری صنعتی همجوار بافت مسکونی از چالش های بزرگ طرح بود که سعی در پاسخ به آن داشتیم.

معمار:افشین خسرویان
کارفرما:محمد رضا ورزنده
دستیار طراح:احسان پویان فر – مژگان گیفانی – نفیسه شجاع
کامپیوتر و گرافیک:نیلوفرشجاع - جواد شعری - عادل اعلمی
استان:خراسان رضوی
شهر:مشهد
آدرس:بلوار معلم – نبش معلم 24
مساحت طبقه همکف:274.5
مساحت کل زیربنا:1270.4
مساحت سایت پروژه:408.5