از ایده تا اجرا:
در این پروژه در ابتدای طرح سعی بر این داشتیم از آنجا که با یک نام آشنای صنعت خودروسازی کشور (سایپا) روبرو بودیم، علی رغم کوچک بودن زمین، ضوابط محدود کننده شهرسازی، هندسه زمین(پخ بزرگ حاشیه) و مساحت کم زیربنا برخوردی متفاوت و عمیق تر نسبت به طرح آن داشته باشیم تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای کارفرما به قلمروهای بالاتر معماری نیز پانهیم. علاوه بر این،این پروژه در کنج مفصل ارتباطی یک راسته تجاری فعال و بافت مسکونی پیرامو ن خود بود که سعی داشتیم الگویی مناسب برای این مورد طرح نمائیم.
از موضوع پروژه و صنعت خودروسازی دو محور که یکی تکنولوژی در صنعت و دیگری سرعت و حرکت می باشد را مد نظر قرار داده و تلاش نمودیم معماری ما نیز نمودی از این دو مفهوم را در خود در برگیرد و تا پایان جزئیات از جمله پلکان ورودی و… نسبت به ایده های محوری و کانسپت طرح وفادار باشیم.
صفحات و احجام خالص روی هم لغزیده و پر انرژی و پویا، سطوح شیشه ای، سازه نمایان شیشه ها، کنسول های نسبتاً بزرگ، رنگ سفید و مشکی و ترکیب آن با قرمز صنعتی و محرک،بخشی از نمودها و ابزارهای ما در رسیدن به طرح بوده است.
قراردادن پروژه ای با نمود تجاری صنعتی همجوار بافت مسکونی از چالش های بزرگ طرح بود که سعی در پاسخ به آن داشتیم.

1- در بررسی نظام توده و فضا و هم چنین نظام عملکردی فضاهای تفریحی و اقامتی در سایت پروژه، به این نتیجه رسیدیم که بایست سایت در سه لایه تعریف شود و بر اساس تعریف سه گانه محرمیت نظام ههای عملکردی،دسترسی،توده و فضا چیدمان شود.تعریف عمومی ، نمیه خصوصی و کاملا خصوصی با سازماندهی خطی با توجه به هندسه و کشیدگی سایت طرح ریزی شد.
2- با توجه به بررسی حس روانشناسی رنگ ها در کاربری های اقامتی تفریحی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ماهیت هم نشینی پروژه با طبیعت و القای حس پالودگی می بایست به سراغ رنگ های خالص رفت که پاسخ را در رنگ سفید یافتیم.
3- ماهیت فضاهای تفریحی آخر هفته مستلزم خلق فضا های آرام می باشد،ازاین رو ایوان تابستانی مشرف به آب با حداکثر عمق میدان دید طرح گردید فضا های نیمه شفاف (ایوان) با ثاییر گذاری اقلیمی و خنک سازی نیز در روند طراحی مورد توجه قرار گرفت.صفحات لایه ای قرار گرفته در طرح،بازی نور و سایه خاص خود را در با مداد و نیمروز انجام می دهد و حال و هوای خاص خود را به ایوان پروژه عطا می کند.باتوجه به قرار گیری سایت در دشت حضور لایه های سبز موجود در صفحات بام،تعدیل آب و هوا را به ارمغان می آورد.
4- در طی مراحل طراحی و خلق فرم نیز تلاش بر آن بود که مفاهیم ترکیب بندی متناسب با مبانی رعایت گردد طراحی خط آسمان شکسته با عقب نشینی محور های افقی و ترکیب آن با عنصر ورودی که خود به عنوان شاخص ترین قسمت مطرح می شود به صورت المان عمودی طرح گردید.