از ایده تا اجرا:
در این پروژه در ابتدای طرح سعی بر این داشتیم از آنجا که با یک نام آشنای صنعت خودروسازی کشور (سایپا) روبرو بودیم، علی رغم کوچک بودن زمین، ضوابط محدود کننده شهرسازی، هندسه زمین(پخ بزرگ حاشیه) و مساحت کم زیربنا برخوردی متفاوت و عمیق تر نسبت به طرح آن داشته باشیم تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای کارفرما به قلمروهای بالاتر معماری نیز پانهیم. علاوه بر این،این پروژه در کنج مفصل ارتباطی یک راسته تجاری فعال و بافت مسکونی پیرامو ن خود بود که سعی داشتیم الگویی مناسب برای این مورد طرح نمائیم.
از موضوع پروژه و صنعت خودروسازی دو محور که یکی تکنولوژی در صنعت و دیگری سرعت و حرکت می باشد را مد نظر قرار داده و تلاش نمودیم معماری ما نیز نمودی از این دو مفهوم را در خود در برگیرد و تا پایان جزئیات از جمله پلکان ورودی و… نسبت به ایده های محوری و کانسپت طرح وفادار باشیم.
صفحات و احجام خالص روی هم لغزیده و پر انرژی و پویا، سطوح شیشه ای، سازه نمایان شیشه ها، کنسول های نسبتاً بزرگ، رنگ سفید و مشکی و ترکیب آن با قرمز صنعتی و محرک،بخشی از نمودها و ابزارهای ما در رسیدن به طرح بوده است.
قراردادن پروژه ای با نمود تجاری صنعتی همجوار بافت مسکونی از چالش های بزرگ طرح بود که سعی در پاسخ به آن داشتیم.

این پروژه با کاربری تجاری و پارکینگ طبقاتی به منظور حل معضل ترافیک شهری در بلوار عامل و همچنین سازماندهی اصناف پرده و پارچه و تزئینات داخلی ساختمان طراحی گردیده است.
ابتدا خواسته کارفرما طراحی دو پروژه با نامهای حریر و ابریشم در دو سایت مقابل هم و در تعامل با یکدیگر بوده است در این مرحله از طراحی سطح اشغال طبقات همکف و اول صددرصد و طبقات پارکینگ هفتاد درصد بوده است.
دو پروژه حریر و ابریشم در ده طبقه ، یک طبقه انبار ،سه طبقه ی تجاری و شش طبقه پارکینگ طراحی شد و ارتباط دو پروژه در دو طرف بلوار 35 متری عامل از طریق پل هوایی به کارفرما پیشنهاد و مورد قبول واقع گردید.
در مرحله دوم طراحی پروژه ابریشم حذف و سطح اشغال طبقات پارکینگ در پروژه حریر علی رغم مخالفت مشاور صد در صد و کاربری های دیگری از جمله اداری و تالار در طبقه آخر به مجموعه اضافه شد و ساختمان پروژه در 15 طبقه شامل 4 طبقه تجاری ، یک طبقه انبار ،9طبقه پارکینگ و یک طبقه تالار و اداری مجددا بازنگری شد و با توجه به این تغییرات نظر مشاور مبنی بر طراحی مجدد نما بوده است. تامین حداکثر فضای مفید تجاری و پارکینگ و جلوگیری از اختلاط کاربری های مختلف در این مجموعه و سهولت دسترسی افراد به مکان های مورد نظر از جمله اهداف طرح در طراحی پلان این مجموعه بوده است.
تغییر زمین های کوچک از بخش های حاشیه ای و کم و زیاد شدن پلاک های تجمیعی در میانه ی روند طراحی و پس از محاسبه ، اندکی به کیفیت پلان ها صدمه وارد نمود که این نیز جزوی از محدودیتهای زمانی پروژه و کارفرما بوده است.
ایده طرح ارائه شده ی نهایی از فرم تاروپود پارچه و همچنین خطوط و هندسه ی متغییر فرم پرده های حریر گرفته شده است.
در این بنا فضای نیمه صنعتی و خشن پارکینگ تلطیف گردید و ناظر در زوایای مختلطف تعاریف و تصاویر بسیار متغیری از نما خواهد داشت.فضای سبز نیز در تلطیف بصری و پاکسازی هوا در این بنا نقش بسزایی دارد.