کاربریهای مورد نیاز کارفرما عبارتند از :
تامین 150 واحد مسکونی
تامین پارکینگ مورد نیاز در طبقات 2- و 3- و4- تامین تعدادی واحد تجاری در طبقات همکف و 1+ و 1- و تامین فضا های ورزشی و تفریحی
این مسابقه با فراخوان محدود با موضوع طراحی مجتمع مسکونی دندانپزشکان خراسان در تابستان سال 1389 برگزار شده است.
در مرحله اول از بین 15 مشاور دعوت شده 3 نفر انتخاب و مسابقه برگزار گردید.
جا نمایی و فرم توده گذاری این پروژه با توجه به نیاز ها و سلایق گروه مخاطب این پروژه و شرایط اقلیمی سایت مورد نظر اعم از نور گیری ،جهت وزش بادها،دید و منظر ویژه سایت سمت شهر و کوهستان بخش جنوبی صورت پذیرفته است تا حداکثر میزان آسایش افراد را فراهم آورد.
پس از بررسی موارد فوق برج های مسکونی در قالب سه بلوک طراحی گردید که بلوکه های شمالی دارای 13 طبقه و بلوک جنوبی دارای 6 طبقه می باشند.
در این جانمایی از ورود باد نامطلوب شمال غرب توسط یک توده به محوطه پروژه جلوگیری گردیده است.در 4 طبقه به وسیله پل های ارتباطی بین دو بلوک شمالی و در بهترین موقعیت چشم انداز سایت، حیاط های همسایگی نیمه باز جهت ارتباط صمیمانه اعضا که از بافت فرهنگی مشابهی برخوردار هستند شکل گرفته اند و از ویژگی های بارز حجمی این پروژه می باشند.