پروژه مسکونی ورزنده

معمار:افشین خسرویان
کارفرما:جناب آقای ورزنده
دستیار طراح:جواد شعری، فرزانه احراری
کامپیوتر و گرافیک:نیلوفر شجاع، امین حسین زاده
استان:خراسان رضوی
شهر:مشهد
آدرس:خیابان احمدآباد، ناصرخسروی 16
پلاک:85
مساحت کل زیربنا:1105 مترمربع
مساحت سایت پروژه:488 مترمربع
تعداد طبقه:3