پروژه مسکونی تبرایی

معمار:افشین خسرویان
کارفرما:آقای دکتر تبرایی و شرکا
دستیار طراح:مژگان گیفانی، جواد شعری، غزاله داوری،
کامپیوتر و گرافیک: حسین نظریافت طوسی
استان:خراسان رضوی
شهر:مشهد
آدرس:خیابان ابوذر، ابوذر 25
پلاک:113
مساحت کل زیربنا:2508 متر مربع
مساحت سایت پروژه:464 متر مربع
تعداد طبقه:7