پروژه حریر

این پروژه با کاربری تجاری و پارکینگ طبقاتی به منظور حل معضل ترافیک شهری در بلوار عامل و همچنین سازماندهی اصناف پرده و پارچه و تزئینات داخلی ساختمان طراحی گردیده است.
ابتدا خواسته کارفرما طراحی دو پروژه با نامهای حریر و ابریشم در دو سایت مقابل هم و در تعامل با یکدیگر بوده است در این مرحله از طراحی سطح اشغال طبقات همکف و اول صددرصد و طبقات پارکینگ هفتاد درصد بوده است.
دو پروژه حریر و ابریشم در ده طبقه ، یک طبقه انبار ،سه طبقه ی تجاری و شش طبقه پارکینگ طراحی شد و ارتباط دو پروژه در دو طرف بلوار 35 متری عامل از طریق پل هوایی به کارفرما پیشنهاد و مورد قبول واقع گردید.
در مرحله دوم طراحی پروژه ابریشم حذف و سطح اشغال طبقات پارکینگ در پروژه حریر علی رغم مخالفت مشاور صد در صد و کاربری های دیگری از جمله اداری و تالار در طبقه آخر به مجموعه اضافه شد و ساختمان پروژه در 15 طبقه شامل 4 طبقه تجاری ، یک طبقه انبار ،9طبقه پارکینگ و یک طبقه تالار و اداری مجددا بازنگری شد و با توجه به این تغییرات نظر مشاور مبنی بر طراحی مجدد نما بوده است. تامین حداکثر فضای مفید تجاری و پارکینگ و جلوگیری از اختلاط کاربری های مختلف در این مجموعه و سهولت دسترسی افراد به مکان های مورد نظر از جمله اهداف طرح در طراحی پلان این مجموعه بوده است.
تغییر زمین های کوچک از بخش های حاشیه ای و کم و زیاد شدن پلاک های تجمیعی در میانه ی روند طراحی و پس از محاسبه ، اندکی به کیفیت پلان ها صدمه وارد نمود که این نیز جزوی از محدودیتهای زمانی پروژه و کارفرما بوده است.
ایده طرح ارائه شده ی نهایی از فرم تاروپود پارچه و همچنین خطوط و هندسه ی متغییر فرم پرده های حریر گرفته شده است.
در این بنا فضای نیمه صنعتی و خشن پارکینگ تلطیف گردید و ناظر در زوایای مختلطف تعاریف و تصاویر بسیار متغیری از نما خواهد داشت.فضای سبز نیز در تلطیف بصری و پاکسازی هوا در این بنا نقش بسزایی دارد.

معمار:افشین خسرویان
دستیار طراح:احسان پویانفر- نفیسه شجاع – غزاله داوری– جواد شعری-قاسم نصرتی
کامپیوتر و گرافیک:نیلوفر شجاع
استان:خراسان رضوی
شهر:مشهد
آدرس:بین حر عاملی 5 و 7
مساحت کل زیربنا:36700
مساحت سایت پروژه:2545
تعداد طبقه:15