ویلای آقای حسینی

1- در بررسی نظام توده و فضا و هم چنین نظام عملکردی فضاهای تفریحی و اقامتی در سایت پروژه، به این نتیجه رسیدیم که بایست سایت در سه لایه تعریف شود و بر اساس تعریف سه گانه محرمیت نظام ههای عملکردی،دسترسی،توده و فضا چیدمان شود.تعریف عمومی ، نمیه خصوصی و کاملا خصوصی با سازماندهی خطی با توجه به هندسه و کشیدگی سایت طرح ریزی شد.
2- با توجه به بررسی حس روانشناسی رنگ ها در کاربری های اقامتی تفریحی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ماهیت هم نشینی پروژه با طبیعت و القای حس پالودگی می بایست به سراغ رنگ های خالص رفت که پاسخ را در رنگ سفید یافتیم.
3- ماهیت فضاهای تفریحی آخر هفته مستلزم خلق فضا های آرام می باشد،ازاین رو ایوان تابستانی مشرف به آب با حداکثر عمق میدان دید طرح گردید فضا های نیمه شفاف (ایوان) با ثاییر گذاری اقلیمی و خنک سازی نیز در روند طراحی مورد توجه قرار گرفت.صفحات لایه ای قرار گرفته در طرح،بازی نور و سایه خاص خود را در با مداد و نیمروز انجام می دهد و حال و هوای خاص خود را به ایوان پروژه عطا می کند.باتوجه به قرار گیری سایت در دشت حضور لایه های سبز موجود در صفحات بام،تعدیل آب و هوا را به ارمغان می آورد.
4- در طی مراحل طراحی و خلق فرم نیز تلاش بر آن بود که مفاهیم ترکیب بندی متناسب با مبانی رعایت گردد طراحی خط آسمان شکسته با عقب نشینی محور های افقی و ترکیب آن با عنصر ورودی که خود به عنوان شاخص ترین قسمت مطرح می شود به صورت المان عمودی طرح گردید.

معمار:افشین خسرویان
دستیار طراح:نفیسه شجاع – ادیب ذبیحی – زهرا مفردیان
کامپیوتر و گرافیک:نیلوفر شجاع
استان:خراسان رضوی
شهر:مشهد
آدرس:سه راه فردوسی – ییلاق چهار فصل
مساحت کل زیربنا:447.320
مساحت سایت پروژه:1010
تعداد طبقه:2