هتل سرافراز خلیج فارس

معمار:افشین خسرویان
کارفرما:جناب آقای زالی
دستیار طراح:غزاله داوری،جواد شعری، قاسم نصرتی، ادیب ذبیحی، زهرا مفردیان، امید سیاح، مهسا صداقت
کامپیوتر و گرافیک:امین حسین زاده
استان:بوشهر
شهر:بوشهر
آدرس:میدان رئیس علی دلاوری
مساحت طبقه همکف:3600 متر مربع
مساحت کل زیربنا:22760 متر مربع
مساحت سایت پروژه:7028 متر مربع
تعداد طبقه:10