7
افشین خسرویان متولد سال 1353، تحصیلات معماری خود را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه هنر تهران به انجام رساند. او در زمینه های نقاشی و موسیقی فعالیت داشت و دارای جوایز معتبری در این زمینه ها می باشد. در طول دوره تحصیل همکاری حرفه ای خود را با مهندسین مشاور مختلفی در اصفهان و مشهد آغاز نمود.
پس از آن در سال 1380 بصورت مستقل در آتلیه معماری شخصی خود شروع به طراحی پروژه های معماری مختلف نمود. در سال 1385 به همراهی یک تیم مشتمل بر معماران و مهندسان متعدد، شرکت مهندسین مشاور فراطرح را با سمت مدیر عامل آن در مشهد تاسیس نمود. در طول این دوران به طراحی پروژه های مختلف معماری و شرکت در مسابقات معماری مشغول شد. بالغ بر 80 مجتمع مسکونی کوچک و بزرگ در سطح کشوری، چندین مجتمع تجاری و اقامتی در پرونده حرفه ای وی وجود دارد. از جمله پروژه های امتیاز آور در مسابقات استانی و کشوری شامل پروژه ی نمایندگی سایپا مشهد که کاندیدای جایزه بزرگ معمار سال 92 بوده و مجتمع تجارتی– اقامتی تعاونی مسکن دندانپزشکان مشهد به مساحت 42000 متر مربع با اخذ رتبه دوم در مسابقه طراحی و … است.