پروژه برج مسکونی رونیا

با توجه به موقعیت خاص پروژه ، همجواری با پارک خطی و عدم وجود همسایگی در هیچ یک از جداره ها و رویت بنا از نقاط خاص شهری طراحی حجمی پروژه از اهمیت خاص برخوردار بوده است.طراحی حجمی این پروژه با رویکرد ایرانی و با الهام گرفتن از چهار طاقی صورت پذیرفته است و به شکل مدرن و نامتقارن تکوین یافته است ، تمامی دیتایل ها و جزئیات بکار رفته در نما نیز در عین نو بودن ریشه در الگوهای اصیل معماری ایرانی و اسلامی دارد.

معمار:افشین خسرویان
کارفرما:آقای شهرکی
دستیار طراح:نفیسه شجاع – ادیب ذبیحی مقدم – فرزانه احراری- زهرا مفردیان - نیلوفر شجاع
کامپیوتر و گرافیک:نیلوفر شجاع – حسین نظریافت طوسی
استان:خراسان رضویی
شهر:مشهد
آدرس:مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار صاد شیرازی 8 – تقاطع اول
مساحت طبقه همکف:450 متر مربع
مساحت کل زیربنا:6800 مترمربع
مساحت سایت پروژه:04/962 متر مربع
تعداد طبقه:15 طبقه