07

 

 

 

 

 

 

 

جزو منتخبین جایزه معمار در رده ساختمان های مسکونی در مرحله نیمه نهایی مسابقه معمار سال95

eslah ex shab

جزو منتخبین جایزه معمار در رده ساختمان های عمومی در مرحله نیمه نهایی مسابقه معمار سال92

اطلاعات بیشتر در سایت معمار ایرانی …

اطلاعات بیشتر در سایت معمار معاصر ایرانی….